۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹
Asia/Tehran 04:12

بروزها

خرید و فروش دلار متوقف شد

خبرگزاری ایسنا: پیگیری قیمت دلار از سوی برخی صرافی‌های سطح شهر گویای آن است که در موارد متعدد صرافی‌ها به دلیل آنچه کمبود ارز اعلام شده، از فروش انواع ارز...

02:00

برنامه ریزی از انتها به ابتدا

مجله پنجره خلاقیت: بیاییم با هم این تکنیک را به طور عملی پیاده کنیم. شرکت های تولیدی بزرگ، موفق و برند برای تولید یک محصول، برنامه ریزی خودشان روی کاغذ...

05:004