وب سایت سلام سینما: ده سریال برتر تاریخی و پربازدید IMDb را براساس تعداد رای و نمره معرفی می کنیم. ژانرتاریخی به سینمایی گفته می‌شود که  یا موضوع تاریخی مبتنی...