دسته : ایرانگردی

قدم در کوچه‌های نرفته‌ی «یزد»

ماهنامه همشهری سرزمین من - سمیه گلابگیریان: کوچه های خشتی این شهر را باید قدم زد، در میان بادگیرهای برافراشته، خنکای دلچسب خانه هایش در روزهای داغ و کویری تابستان...

06:07