خودرو

مزدا برای اولین بار در صدر فهرست معتبرترین خودروسازان جهان قرار گرفت

شرکت خودروسازی مزدا برای اولین بار در صدر فهرست سالانه نشریه گزارشات مصرف کنندگان درباره معتبرترین برندهای خودروی جهان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت خودروسازی مزدا برای اولین بار در صدر فهرست سالانه نشریه "گزارشات مصرف کنندگان" Consumer Reports درباره معتبرترین برندهای خودرو قرار گرفته است. در این فهرست که روز پنجشنبه منتشر شد چهار خودروساز دیگر...