روزنامه شهروند: آگوتا کریستف نویسنده، شاعر، رمان‌نویس و دراماتورژ مجارستانی ساکن سوئیس است. کریستف که داستان‌هایش را به زبان فرانسوی می‌نوشت، از بزرگ‌ترین نویسندگان معاصر به شمار می‌رود. از بین کتاب های این نویسنده شناخته شده نیز باید به رمان دفتر بزرگ اشاره کرد که با هر متر و معیاری...