مطابق معمول، گوگل محبوب ترین عبارات جستجو شده در سال جاری را اعلام کرد. با نگاهی به این عبارات، می‌توان دریافت که مردم دنیا امسال نسبت به چه چیزهایی بیشتر کنجکاو بوده‌اند. علاوه بر یک فهرست کلی، گوگل فهرست‌های مجزایی را هم از محبوب ترین عبارات جستجو شده در بخش‌های...