میوه ریشه، برگ وگل عناب خواص زیادی دارد از جمله کمک به سم زدایی پوست و بدن و از کبد در برابر تاثیرات مخرب محافظت می‌کند که در ادامه به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: کاهش عصبانیت با عناب افرادی که حرارت بدنی بالایی دارند و زود عصبانی می‌شوند، می‌توانند...