برترین ها - ترجمه از پردیس بختیاری: ستاره ها نه تنها برای خود، بلکه برای فرزندانشان نیز هزینه های گزافی را می پردازند. به عنوان مثال کودکانی چون بلو آیوی، نورث وست یا سوری کروز، از بچه های مرفهی هستند که هر چه بخواهند برایشان در کمترین زمان ممکن، فراهم...