دوران طلایی صنعت خودروسازی در دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، فرصت‌های بسیاری را برای خودروسازان کوچک در ایالات متحده فراهم ساخت تا نسبت به ساخت خودروهای منحصر به فرد اقدام کنند. یکی از این خودروها وکتور M12 است که تنها چهارده نسخه از آن به تولید رسیده...