نسل دوم پژو 308 پس از هشت سال حضور در بازار بازنشسته می‌شود و جای خود را به نسل سوم جذاب و اسپرتی می‌دهد که از هم اکنون به کابوس فولکس واگن گلف تبدیل شده است. پژو 308 جدید نخستین خودرویی است که از لوگو شیر مانند پژو که اخیرا...