در حال حاضر واکسنی برای پیشگیری ابتلا به ویروس کرونا وجود ندارد. تنها راه جلوگیری از سرایت آن تشخیص زودهنگام و درمان بیمار در قرنطینه است. در قدم بعدی باید محدودیت‌های مسافرتی ایجاد کرد و از گردهمایی‌های عمومی جلوگیری کرد. ویروس کرونا عفونت باکتریایی نیست بنابراین نمی توان آن را...