نام اصلی این بازیگر زن، Hale Soygazi است. او در سال ۱۹۵۰ در استانبول، ترکیه متولد شد. او در سال ۱۹۷۳ به عنوان دختر شایسته ترکیه انتخاب شد. او با یک خواننده به نام Ahmet Özhan ازدواج کرده بود ، اما آنها بعد از مدتی جدا شدند.