طلاق واژه خوشایندی در هیچ‌یک از ادیان و فرهنگ لغات هیچ‌کشوری نیست. طلاق در ایران به رغم افزایش قابل‌توجه آن در سال‌های اخیر همچنان امری نکوهیده به‌ویژه در میان قشر سنتی جامعه محسوب می‌شود. اما آنچه امروز در جامعه رخ می‌نماید طلاق‌هایی است که در ظاهر شمایل طلاق‌های معمولی را...